జర్నల్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఎడ్యుకేషన్

1528-2651

వాల్యూమ్ 24, ప్రత్యేక సమస్య 2 (శీర్షిక: సామాజిక మరియు వాణిజ్య వ్యవస్థాపకత)

పరిశోధన వ్యాసం

Educators' Entrepreneurial Competences: Scale Construction and Validation

  • Tina Štemberger, Amalija Žakelj

పరిశోధన వ్యాసం

The Required Competences for Schools Leaders in Light of Self-Management in Al-Ahsa Governorate

  • Taher bin Hashem bin Muhammad Al-Ahmad, Ahmed Ben Sulaiman Bani Murtada, Ram C. Bhujel