అకాడమీ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్‌మెంట్ జర్నల్

1939-6104

వాల్యూమ్ 22, సమస్య 2 (2022)