అకాడమీ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్‌మెంట్ జర్నల్

1939-6104

రచయితల మార్గదర్శకాలు

రచయితల మార్గదర్శకాలు

 

ప్రచురణ సమాచారం

సైద్ధాంతిక మరియు అనుభావిక మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లు

సైద్ధాంతిక మరియు అనుభావిక మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లను నిర్వహించే అలైడ్ బిజినెస్ అకాడెమీస్ అనుబంధ సంస్థలు మా జర్నల్ మ్యాట్రిక్స్‌లో చూడవచ్చు. ఈ సంపాదకీయ మార్గదర్శకాలు ఈ అనుబంధ సంస్థలలో ప్రచురణ మరియు ప్రదర్శన కోసం సైద్ధాంతిక మరియు అనుభావిక మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లను సమీక్షించడానికి సంబంధించి అకాడమీల విధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లను నిర్ధారించే ప్రాథమిక ప్రమాణం పరిశోధన క్రమశిక్షణను మెరుగుపరుస్తుందా అనేది. రిఫరీలు అనుసరించే నిర్దిష్ట మార్గదర్శకాలు క్రింది పేజీలో ప్రదర్శించబడతాయి. ఇది ప్రతి మాన్యుస్క్రిప్ట్‌కు లోబడి ఉన్న మూల్యాంకన రంగాలను చూపుతుంది. ప్రధాన అంశాలలో కరెన్సీ, వడ్డీ మరియు ఔచిత్యం ఉన్నాయి. సైద్ధాంతిక మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లు ముఖ్యంగా సాహిత్య సమీక్షలో సమస్యలకు గురవుతాయి. సైద్ధాంతిక పరిశోధన ఒక క్రమశిక్షణను ముందుకు తీసుకురావడానికి, అది జ్ఞానం మరియు అవగాహనను విస్తరించే తీర్మానాలు లేదా నమూనాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి క్రమశిక్షణలో ఉన్న సాహిత్యాన్ని తప్పనిసరిగా పరిష్కరించాలి. పర్యవసానంగా, సైద్ధాంతిక మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల కోసం రిఫరీలు సాహిత్య సమీక్ష యొక్క సంపూర్ణత మరియు ఆ సమీక్ష నుండి తీసుకున్న ముగింపుల యొక్క సముచితతపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతారు. అనుభావిక మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లు ముఖ్యంగా పద్దతి సంబంధిత సమస్యలకు గురవుతాయి. సాహిత్యాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి, అనుభావిక మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లు తగిన మరియు సమర్థవంతమైన నమూనా మరియు గణాంక విశ్లేషణ పద్ధతులను ఉపయోగించాలి. అయినప్పటికీ, సాహిత్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి అనుభావిక పత్రాలు సమగ్ర సాహిత్య సమీక్షలను కూడా కలిగి ఉండాలి. రిఫరీలు గణాంక విశ్లేషణల నుండి తీసుకోబడిన ముగింపులు మరియు సాహిత్యంతో వాటి స్థిరత్వంపై చాలా శ్రద్ధ చూపుతారు. రిఫరీ గైడ్‌లైన్స్‌లోని చివరి ప్రశ్న సూచించినట్లుగా, జర్నల్ ప్రచురణ కోసం మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ను ఆమోదయోగ్యంగా చేయడానికి ఏమి చేయాలో సూచించడంలో సాధ్యమైనంత నిర్దిష్టంగా ఉండాలని మేము రిఫరీలను కోరుతున్నాము. ఇది అకాడమీ యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం: పరిశోధన ప్రక్రియలో రచయితలకు సహాయం చేయడం. మా సంపాదకీయ విధానం విమర్శనాత్మకంగా కాకుండా మద్దతునిచ్చేది. రిఫరీల సూచనలకు అనుగుణంగా మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ను తిరిగి వ్రాయడానికి మొదటి ప్రయత్నంలో విజయవంతం కాని రచయితలందరినీ మేము ప్రోత్సహిస్తాము. భవిష్యత్ సంస్కరణలు మరియు మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల రీరైట్‌లను రిఫరీ చేయడానికి మరియు వారి పరిశోధన లక్ష్యాలను సాధించడంలో రచయితలతో కలిసి పని చేయడానికి మేము సంతోషిస్తాము.

విద్యా మరియు బోధనా మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లు

విద్యా మరియు బోధనా మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లను నిర్వహించే అలైడ్ బిజినెస్ అకాడెమీస్ అనుబంధ సంస్థలు మా జర్నల్ మ్యాట్రిక్స్‌లో చూడవచ్చు. ఈ సంపాదకీయ మార్గదర్శకాలు ఈ అనుబంధ సంస్థలలో ప్రచురణ మరియు ప్రదర్శన కోసం విద్యా మరియు బోధనా మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లను సమీక్షించడానికి సంబంధించి అకాడమీల విధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లను అంచనా వేయడానికి ప్రాథమిక ప్రమాణం పరిశోధన ఉపాధ్యాయ వృత్తిని అభివృద్ధి చేస్తుందా అనేది. రిఫరీలు అనుసరించే నిర్దిష్ట మార్గదర్శకాలు క్రింది పేజీలో ప్రదర్శించబడతాయి. ఇది ప్రతి మాన్యుస్క్రిప్ట్‌కు లోబడి ఉన్న మూల్యాంకన రంగాలను చూపుతుంది. కరెన్సీ, ఆసక్తి, ఔచిత్యం మరియు అధ్యాపకులకు ఉపయోగకరం వంటి ముఖ్యాంశాలు. విద్యా లేదా బోధనా మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లు అధ్యాపకులకు ఉపయోగకరంగా ఉండాలంటే, తీర్మానాలు, బోధనా పద్ధతులు లేదా బోధనా విధానాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి తగిన సాహిత్యాన్ని తప్పనిసరిగా ప్రస్తావించాలి. పర్యవసానంగా, రిఫరీలు సాహిత్య సమీక్ష యొక్క సంపూర్ణత మరియు ఆ సమీక్ష నుండి తీసుకోబడిన ముగింపుల యొక్క సముచితతపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతారు. అధ్యాపకులకు ఉపయోగకరంగా ఉండాలంటే బోధనా విధానాలు లేదా బోధనా పద్దతులు తప్పనిసరిగా మంచి పునాదులతో వివరించబడాలి. మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లను నిర్ధారించడంలో రిఫరీలు అటువంటి సమస్యలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతారు. ప్రతి సందర్భంలో, విద్యా లేదా బోధనా మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లు అధ్యాపకులకు ఉపయోగకరంగా ఉండటానికి బాగా అభివృద్ధి చెందిన మరియు చక్కగా డాక్యుమెంట్ చేయబడిన ఆలోచనలను కలిగి ఉండాలి. రిఫరీలు మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లో అందించిన ఆలోచనలపై చాలా శ్రద్ధ చూపుతారు మరియు అవి ఎంత బాగా ప్రదర్శించబడ్డాయి మరియు మద్దతు ఇవ్వబడ్డాయి. రిఫరీ మార్గదర్శకాలపై చివరి ప్రశ్న సూచించినట్లుగా, పత్రిక ప్రచురణ కోసం మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ను ఆమోదయోగ్యమైనదిగా చేయడానికి ఏమి చేయాలో సూచించడంలో సాధ్యమైనంత నిర్దిష్టంగా ఉండాలని మేము రిఫరీలను కోరుతున్నాము. ఇది అకాడమీ యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం: పరిశోధన ప్రక్రియలో రచయితలకు సహాయం చేయడం. మా ఎడిటోరియల్ పాలసీ విమర్శనాత్మకంగా కాకుండా మద్దతునిచ్చేది. రిఫరీల సూచనలకు అనుగుణంగా మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ను తిరిగి వ్రాయడానికి మొదటి ప్రయత్నంలో విజయవంతం కాని రచయితలందరినీ మేము ప్రోత్సహిస్తాము. భవిష్యత్ సంస్కరణలు మరియు మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల రీరైట్‌లను రిఫరీ చేయడానికి మరియు వారి పరిశోధన లక్ష్యాలను సాధించడంలో రచయితలతో కలిసి పని చేయడానికి మేము సంతోషిస్తాము.

కేసులు

ఇంటర్నేషనల్ అకాడమీ ఫర్ కేస్ స్టడీస్ అనేది అలైడ్ బిజినెస్ అకాడెమీస్ అనుబంధ సంస్థ, ఇది కేసులను నిర్వహిస్తుంది, ప్రొసీడింగ్‌లను ప్రచురిస్తుంది మరియు ఇంటర్నేషనల్ అకాడమీ ఫర్ కేస్ స్టడీస్ జర్నల్. ఈ సంపాదకీయ మార్గదర్శకాలు ప్రచురణ మరియు ప్రదర్శన కోసం కేసులను సమీక్షించడానికి సంబంధించి అకాడమీ విధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. అకాడమీ ఏదైనా క్రమశిక్షణ, ఏదైనా ప్రాంతం మరియు ఏదైనా అంశంలో కేసులపై ఆసక్తిని కలిగి ఉంటుంది. కేసులు ఏవైనా పొడవు మరియు ఏ స్థాయి కష్టం కావచ్చు. ఏదైనా విషయం మరియు ఏదైనా కోర్సు బాగా సిద్ధం చేయబడిన కేసుల నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చని అకాడమీ గట్టిగా విశ్వసిస్తుంది. ఆ దిశగా, మేము కాన్ఫరెన్స్‌లకు సమర్పణలను మరియు బోధనా సాధనంగా కేసు యొక్క విలువపై పత్రిక పరిశీలన కోసం తీర్పు ఇస్తాము. కేసులను కథన శైలిలో లేదా సంభాషణలో ప్రదర్శించవచ్చు. కేసు లక్ష్యాలను సాధించడానికి తగిన సమాచారాన్ని అందించాలి మరియు విద్యార్థి దృష్టిని ఆకర్షించడానికి మరియు పట్టుకోవడానికి ఒక పద్ధతిలో వ్రాయాలి. కేసులు నిర్ణయం పాయింట్‌పై దృష్టి పెట్టాలి మరియు కొన్ని నిర్ణయం లేదా వ్యూహాల శ్రేణిని అభివృద్ధి చేయవలసిన పాయింట్‌కి రీడర్‌ని నడిపించాలి. విద్యార్థి యొక్క విధి కేసును మరియు సంబంధితంగా ఉన్న ఏదైనా బయటి సమాచారాన్ని విశ్లేషించడం మరియు చర్య యొక్క కోర్సును రూపొందించడం. రిఫరీలు బలమైన నిర్ణయం పాయింట్ అభివృద్ధి గురించి ఎక్కువగా ఆందోళన చెందుతారు. కేసులతో పాటు తప్పనిసరిగా బోధకుల గమనిక ఉండాలి, అది క్రింది విభాగాలలో వివరించబడుతుంది. కేసులు ఏవైనా పొడవు ఉండవచ్చు మరియు నిర్దిష్ట మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు. కేస్‌ని సముచితమైన బోధనా సాధనంగా మార్చడంలో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని వారు నమ్మే వ్రాత శైలులు మరియు విధానాలను ఉపయోగించమని మేము కేస్ రచయితలను ప్రోత్సహిస్తాము. క్షేత్ర పరిశోధన నుండి కేసులు తీసుకోవచ్చు. అటువంటి సందర్భాలలో, వ్యాపారంలో తగిన అధికారి నుండి ప్రచురణ అనుమతి పొందాలి. లైబ్రరీ పరిశోధన, పబ్లిక్ లేదా ప్రచురించిన మూలాల నుండి కూడా కేసులు తీసుకోవచ్చు. చివరగా, ఒక నిర్దిష్ట పాయింట్ లేదా సమస్యను వివరించడానికి లేదా కాన్సెప్ట్‌లపై విద్యార్థుల నైపుణ్యాన్ని సులభతరం చేయడానికి కేస్ రైటర్ ద్వారా కేసులను రూపొందించవచ్చు. కేసు యొక్క ప్రాంతం, క్లిష్టత స్థాయి మరియు పొడవును గుర్తించే కేసు యొక్క వివరణతో కేసులు తప్పనిసరిగా ప్రారంభం కావాలి. కేసు యొక్క ప్రాథమిక దృష్టి కోసం రచయితలు ఒకే అంశాన్ని ఎంచుకోవడం ముఖ్యం. దయచేసి ఏ స్థాయికి అయినా తగిన కేసును ఉన్నత స్థాయిలు కూడా ఉపయోగించవచ్చని గుర్తుంచుకోండి. రివర్స్ తప్పనిసరిగా నిజం కాదు. గ్రాడ్యుయేట్ స్థాయిలో ఉపయోగించడానికి తగిన సందర్భం అధునాతన సీనియర్‌లకు సముచితంగా ఉంటుంది, కానీ సాధారణ సీనియర్‌లకు కాదు. వివిధ స్థాయిల అధ్యయనంలో సాధారణ కళాశాల విద్యార్థులకు సముచితతను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ద్వారా రచయితలు వారి వర్గీకరణలో మార్గనిర్దేశం చేయాలి. కేసు వివరణ క్రింది విభాగంలో వివరించిన ఆకృతిని అనుసరించాలి.

కేసు వివరణ

ఈ కేసుకు సంబంధించిన ప్రాథమిక అంశం (ఒక క్రమశిక్షణ లేదా విషయాన్ని ఎంచుకోండి). పరిశీలించిన ద్వితీయ సమస్యలు ఉన్నాయి (కేసులో ఉన్న అనేక ద్వితీయ సమస్యలను జాబితా చేయండి). కేసు క్లిష్ట స్థాయిని కలిగి ఉంది (కిందివాటిలో ఒకదాన్ని ఎంచుకోండి: ఒకటి, ఫ్రెష్‌మాన్ స్థాయి కోర్సులకు తగినది; రెండు, రెండవ స్థాయి కోర్సులకు తగినది; మూడు, జూనియర్ స్థాయి కోర్సులకు తగినది; నాలుగు, సీనియర్ స్థాయి కోర్సులకు తగినది; ఐదు, తగినది మొదటి సంవత్సరం గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులు, రెండవ సంవత్సరం గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులకు తగినది, డాక్టరల్ విద్యార్థులకు తగినది). కేస్ తరగతి గంటలలో (ఎన్ని సూచించండి) బోధించబడేలా రూపొందించబడింది మరియు విద్యార్థులు బయట ప్రిపరేషన్ (ఎన్ని) గంటలు అవసరమని భావిస్తున్నారు.

కేసు సారాంశం గురించి సమాచారం

ఎడిటర్‌లు రచయితలను ఈ విభాగంలో సృజనాత్మకంగా ఉండమని ప్రోత్సహిస్తారు. కేసు నుండి ఎంచుకున్న డైలాగ్‌ని ఉపయోగించడం, తరగతి ఉపయోగం గురించిన వ్యాఖ్యలు లేదా కేసును ఉపయోగించేందుకు విద్యార్థి ప్రతిస్పందనలు లేదా రచయితలు విలువైనదిగా భావించే ఏదైనా ఇతర సమాచారం ఉపయోగించబడవచ్చు. సారాంశాలు వినియోగదారుల దృష్టిని మరియు ఆసక్తిని ఆకర్షించాలి. సారాంశం క్రింది విభాగంలో వివరించిన ఆకృతిని అనుసరించాలి.

కేసు సారాంశం 

ఈ విభాగంలో, కేసు యొక్క సంక్షిప్త అవలోకనాన్ని ప్రదర్శించండి. సారాంశం గరిష్టంగా 300 పదాలు ఉండాలి. సృజనాత్మకంగా ఉండు. ఈ విభాగం మీ కేసు యొక్క ప్రాథమిక విక్రయ కేంద్రంగా ఉంటుంది. మీ కేసును విక్రయించడానికి ఈ విభాగాన్ని ఉపయోగించండి.

కేసు యొక్క శరీరం 

కేసు యొక్క శరీరం సారాంశాన్ని అనుసరించాలి. కేసును సముచితంగా విభజించడానికి ఈ విభాగం శీర్షికలను ఉపయోగించాలి. శరీరం చక్కగా నిర్వహించబడాలి మరియు నిర్ణయ బిందువు మరియు కేసు మూసివేత వరకు ప్రవహించాలి.

బోధకుల గమనికలు 

బోధకుని గమనికలు కేసు యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం కావచ్చు. వారు కేసు ద్వారా బోధకుడికి నాయకత్వం వహిస్తారు మరియు కేసు యొక్క బోధన రూపకల్పన మరియు అమలుకు మద్దతు ఇస్తారు. వారు తక్కువ అనుభవం ఉన్న కేస్ వినియోగదారుల కోసం రూపొందించబడాలి మరియు కేసును బోధించడాన్ని ఆసక్తికరమైన మరియు విజయవంతమైన ప్రక్రియగా చేయాలి. గమనిక ప్రామాణిక విధానానికి అనుగుణంగా ఉండాలి మరియు క్రింది ఉపశీర్షికలలో వివరించిన విధంగా విభాగాలను కలిగి ఉండాలి.

పరిచయం 

కేస్ గమనికలు కేసు శీర్షిక మరియు రచయితల పునరావృతంతో ప్రారంభం కావాలి. గమనిక కేసు యొక్క వివరణను కలిగి ఉండాలి మరియు కేసుకు సంబంధించిన ఏదైనా సంబంధిత సమాచారాన్ని లేదా అది ఎలా అభివృద్ధి చేయబడింది. తరగతిలో కేసు ఎలా ఉపయోగించబడుతుందో వివరించండి మరియు బోధనా విధానాలు, విద్యార్థి అసైన్‌మెంట్‌లు లేదా ప్రెజెంటేషన్ పద్ధతుల కోసం నిర్దిష్ట వ్యూహాలు మరియు సిఫార్సులను చర్చించండి.

C ase అవలోకనం 

గమనిక కేస్ ఓవర్‌వ్యూతో కొనసాగాలి. బోధకుడికి కేసులో ఏమి ఉందో వివరించండి, సంబంధిత సమాచారం లేదా సమస్యలను సూచించండి మరియు సమర్పించిన విషయాన్ని సమీక్షించండి. ఇది నోట్‌లోని ముఖ్యమైన అంశం, ఎందుకంటే విద్యార్థులు కేస్‌ను చదివేటప్పుడు ఏమి సంగ్రహించాలో చూసేందుకు బోధకులను అనుమతిస్తుంది.

చర్చా ప్రశ్నలు 

కొంతమంది వినియోగదారులు చర్చను ప్రారంభించడానికి ఒక సందర్భంలో ప్రశ్నలను చేర్చాలనుకుంటున్నారు. ఇతరులు వ్యక్తిగత కేసును ఉపయోగించేందుకు వారి స్వంత విధానాన్ని రూపొందించడానికి ఇష్టపడతారు. పర్యవసానంగా, బోధకుల నోట్‌లో చర్చా ప్రశ్నలు కనిపించాలని సంపాదకులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు. ప్రశ్నలను ఉపయోగించడం లేదా కేటాయించడం గురించి వ్యక్తిగత ఎంపిక చేసుకోవడానికి ఇది కేస్ వినియోగదారుని అనుమతిస్తుంది. విద్యార్థి అసైన్‌మెంట్‌లుగా లేదా కేసుకు సంబంధించిన క్లాస్ డిస్కషన్‌లలో ఉపయోగించే ప్రశ్నలను అందించండి. ప్రతి ప్రశ్నకు, సమాధానకర్త ప్రతిస్పందనను అందించండి. ప్రతి ప్రశ్నకు వెంటనే సమాధానాలు వచ్చేలా ప్రశ్నలను అమర్చండి. చర్చా ప్రశ్నలు తరచుగా విశ్లేషణ రూపంలో ఉంటాయి. ఆర్థిక విశ్లేషణలు, పర్యావరణ విశ్లేషణలు, మార్కెట్ అసెస్‌మెంట్‌లు మొదలైనవి తరచుగా కేసును బోధించే విలువైన అంశాలు. ఒక విశ్లేషణాత్మక ప్రశ్న ఎదురైతే, ఆ ప్రశ్నకు సమాధానంగా కేస్ రచయితలు పూర్తి విశ్లేషణలను చేర్చాలి. ఓపెన్ ఎండెడ్ లేదా విస్తృత చర్చా ప్రశ్నల కోసం, సాధ్యమయ్యే సమాధానాలు లేదా ప్రతిస్పందనలను చేర్చండి మరియు అలాంటి ప్రశ్నలను తరగతి గదిలో ఎలా ఉపయోగించవచ్చో వివరించండి.

అదనపు ప్రదర్శనలు 

పరిశ్రమ గమనికలు, పరిశ్రమ సగటులు, పోలిక డేటా మొదలైన అదనపు సమాచారం అందించబడితే, దానిని నోట్‌లో ప్రదర్శనలుగా చేర్చండి. చేర్చబడిన సమాచారాన్ని వివరించండి మరియు కేసును బోధించడంలో దాని ఉపయోగాన్ని వివరించండి.

ఎపిలోగ్ 

సముచితమైతే, వాస్తవానికి ఏమి జరిగిందో వివరించే ఎపిలోగ్‌ను చేర్చండి లేదా బోధకులు లేదా విద్యార్థులకు ఆసక్తిగా ఉంటుందని మీరు భావించే ఏదైనా సమాచారాన్ని ప్రదర్శించండి. ఎపిలోగ్ అన్ని సందర్భాలకు తగినది కాకపోవచ్చు, కాబట్టి ఈ విభాగాన్ని విస్మరించడానికి సంకోచించకండి.

రిఫరీ మార్గదర్శకాలు 

కింది పేజీలోని ఎగ్జిబిట్ కేసులు మరియు బోధకుల గమనికలను సమీక్షించడానికి రిఫరీ మార్గదర్శకాలను ప్రదర్శిస్తుంది. మార్గదర్శకాలు సూచించినట్లుగా, బోధనా సాధనంగా చదవడానికి, ఆసక్తికి మరియు ఉపయోగానికి ప్రాథమిక ప్రాముఖ్యత ఇవ్వబడుతుంది.

రిఫరీ మద్దతు 

రిఫరీ గైడ్‌లైన్స్‌లోని చివరి ప్రశ్న సూచించినట్లుగా, జర్నల్ పబ్లికేషన్ కోసం ఒక కేసును ఆమోదయోగ్యంగా చేయడానికి ఏమి చేయాలో సూచించడంలో సాధ్యమైనంత నిర్దిష్టంగా ఉండాలని మేము రిఫరీలను కోరుతున్నాము. ఇది అకాడమీ యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం: పరిశోధన ప్రక్రియలో రచయితలకు సహాయం చేయడం. మా సంపాదకీయ విధానం విమర్శనాత్మకంగా కాకుండా మద్దతునిచ్చేది. రిఫరీల సూచనలకు అనుగుణంగా మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ను తిరిగి వ్రాయడానికి మొదటి ప్రయత్నంలో విజయవంతం కాని రచయితలందరినీ మేము ప్రోత్సహిస్తాము. భవిష్యత్ సంస్కరణలు మరియు మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల రీరైట్‌లను రిఫరీ చేయడానికి మరియు వారి పరిశోధన లక్ష్యాలను సాధించడంలో రచయితలతో కలిసి పని చేయడానికి మేము సంతోషిస్తాము.

ఆర్టికల్ ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు (APC)

అకాడెమీ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్‌మెంట్ జర్నల్ (ASMJ)  స్వయం-ఫైనాన్స్ మరియు ఏ సంస్థ/ప్రభుత్వం నుండి నిధులు పొందదు. అందువల్ల, జర్నల్ రచయితలు మరియు కొంతమంది విద్యా/కార్పొరేట్ స్పాన్సర్‌ల నుండి మేము స్వీకరించే ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీల ద్వారా మాత్రమే పనిచేస్తుంది. దాని నిర్వహణకు నిర్వహణ రుసుము అవసరం. ఓపెన్ యాక్సెస్ జర్నల్ అయినందున, ASMJ కథనాలకు ఉచిత ఆన్‌లైన్ యాక్సెస్‌ని పొందే పాఠకుల నుండి సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఛార్జీలను సేకరించదు. అందువల్ల రచయితలు తమ వ్యాసాలను ప్రాసెస్ చేయడానికి న్యాయమైన నిర్వహణ రుసుమును చెల్లించవలసి ఉంటుంది. అయితే, సమర్పణ ఛార్జీలు లేవు. రచయితలు తమ మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ని ప్రచురణ కోసం ఆమోదించిన తర్వాత మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 

మాన్యుస్క్రిప్ట్ రకం ఆర్టికల్ ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు
డాలర్లు యూరో జిబిపి
రెగ్యులర్ కథనాలు 2200 2300 2100
ప్రత్యేక సంచిక కథనం 2039 1549 1319

సగటు ఆర్టికల్ ప్రాసెసింగ్ సమయం (APT) 55 రోజులు

 (గమనిక: జనవరి 1, 2022 నుండి అమలులోకి వస్తుంది  ) 

ప్రాథమిక ఆర్టికల్ ప్రాసెసింగ్ రుసుము లేదా మాన్యుస్క్రిప్ట్ నిర్వహణ ఖర్చు పైన పేర్కొన్న ధర ప్రకారం ఉంటుంది, మరోవైపు ఇది విస్తృతమైన సవరణ, రంగుల ప్రభావాలు, సంక్లిష్ట సమీకరణాలు, సంఖ్య యొక్క అదనపు పొడిగింపు ఆధారంగా మారవచ్చు. వ్యాసం యొక్క పేజీలు మొదలైనవి.

వ్యాసం ఉపసంహరణ

సమర్పించిన 48 గంటలలోపు రచయితలు తమ మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లను ఉచితంగా ఉపసంహరించుకోవచ్చు, ఆ తర్వాత ఉపసంహరణకు సంబంధించిన అన్ని కథనాలకు అసలు APCలో 40% ఉపసంహరణ ఛార్జీ వర్తిస్తుంది.

తగ్గింపు విధానం

ఆర్టికల్ ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు చెల్లించడానికి మీ వద్ద నిధులు లేకుంటే, దానికి సరైన కారణాన్ని మాకు అందించిన తర్వాత రుసుముపై ఎప్పటికప్పుడు తగ్గింపులను పొందే అవకాశం మీకు ఉంటుంది. విలువైన పని ప్రచురణను నిరోధించడానికి మాకు ఫీజులు అక్కర్లేదు.

వేగవంతమైన ఎడిటోరియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ మరియు రివ్యూ ప్రాసెస్ (ఫీ-రివ్యూ ప్రాసెస్)

అకాడెమీ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్‌మెంట్ జర్నల్ (ASMJ)  ఫాస్ట్ ఎడిటోరియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ రివ్యూ ప్రాసెస్ (FEE-రివ్యూ ప్రాసెస్)లో సాధారణ ఆర్టికల్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు కాకుండా $199 అదనపు ప్రీపేమెంట్‌తో పాల్గొంటోంది. ఫాస్ట్ ఎడిటోరియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ మరియు రివ్యూ ప్రాసెస్ అనేది కథనం కోసం ఒక ప్రత్యేక సేవ, ఇది హ్యాండ్లింగ్ ఎడిటర్ నుండి ప్రీ-రివ్యూ దశలో వేగవంతమైన ప్రతిస్పందనను అలాగే సమీక్షకుడి నుండి సమీక్షను పొందేలా చేస్తుంది. ఒక రచయిత సమర్పించినప్పటి నుండి 3 రోజులలో ప్రీ-రివ్యూ గరిష్టంగా వేగవంతమైన ప్రతిస్పందనను పొందవచ్చు మరియు సమీక్షకుడు గరిష్టంగా 5 రోజులలో సమీక్ష ప్రక్రియను పొందవచ్చు, ఆ తర్వాత 2 రోజులలో పునర్విమర్శ/ప్రచురణ జరుగుతుంది. హ్యాండ్లింగ్ ఎడిటర్ ద్వారా ఆర్టికల్ రివిజన్ కోసం నోటిఫై చేయబడితే, మునుపటి రివ్యూయర్ లేదా ప్రత్యామ్నాయ రివ్యూయర్ ద్వారా బాహ్య సమీక్ష కోసం మరో 5 రోజులు పడుతుంది.

మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల అంగీకారం పూర్తిగా ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలనలు మరియు స్వతంత్ర పీర్-రివ్యూ నిర్వహించడం ద్వారా నడపబడుతుంది, సాధారణ పీర్-రివ్యూడ్ పబ్లికేషన్ లేదా వేగవంతమైన ఎడిటోరియల్ రివ్యూ ప్రాసెస్‌కి మార్గం ఏమైనప్పటికీ అత్యున్నత ప్రమాణాలు నిర్వహించబడతాయని నిర్ధారిస్తుంది. శాస్త్రీయ ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉండటానికి హ్యాండ్లింగ్ ఎడిటర్ మరియు ఆర్టికల్ కంట్రిబ్యూటర్ బాధ్యత వహిస్తారు. కథనం తిరస్కరించబడినా లేదా ప్రచురణ కోసం ఉపసంహరించబడినా కూడా $199 యొక్క కథనం FEE-సమీక్ష ప్రక్రియ వాపసు చేయబడదు.

సంబంధిత రచయిత లేదా సంస్థ/సంస్థ మాన్యుస్క్రిప్ట్ FEE-రివ్యూ ప్రాసెస్ చెల్లింపు చేయడానికి బాధ్యత వహిస్తుంది. అదనపు రుసుము-సమీక్ష ప్రక్రియ చెల్లింపు వేగవంతమైన సమీక్ష ప్రాసెసింగ్ మరియు శీఘ్ర సంపాదకీయ నిర్ణయాలను కవర్ చేస్తుంది మరియు సాధారణ కథన ప్రచురణ ఆన్‌లైన్ ప్రచురణ కోసం వివిధ ఫార్మాట్‌లలో తయారీని కవర్ చేస్తుంది, HTML, XML మరియు PDF వంటి అనేక శాశ్వత ఆర్కైవ్‌లలో పూర్తి-వచన చేరికను సురక్షితం చేస్తుంది, మరియు వివిధ ఇండెక్సింగ్ ఏజెన్సీలకు ఫీడింగ్.