అకాడమీ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ స్టడీస్ జర్నల్

1528-2678

వాల్యూమ్ 25, ప్రత్యేక సమస్య 3 (శీర్షిక: మార్కెటింగ్ అధ్యయనం)

పరిశోధన వ్యాసం

Technology Based Uop Green Bond Reshaping The Issuance

 • Shaista Alvi

పరిశోధన వ్యాసం

Brand Love Creates Brand Loyalty- Evidence among The Youth

 • Deepak Babu, Abraham Babu

సమీక్షా వ్యాసం

Sustainability through the Lens of Dynamic Capability: A Histographic Analysis

 • Rohit Bhardwaj, Sunali Bindra and Saurabh Srivastava

చిన్న కమ్యూనికేషన్

A Literature Survey on Environment Impact Assessment: Critical Reflections on the Current and Future Prospects

 • Preeti Slathia, Ashutosh Vashishtha

సమీక్షా వ్యాసం

The Performance of Banking Sector In Post Reform Era In India

 • Roop Lal Sharma, Sandeep Bhougal, Ajay Kumar Sharma

పరిశోధన వ్యాసం

Impact of Social Media Marketing on the Sales Growth of Fashion Retailers Dealing In Apparels

 • Syeda Shazia Bukhari, Meenakshi Gupta

సమీక్షా వ్యాసం

Role of Virtual Assistance In Digital Marketing

 • Divya Sharma

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Impact of Marketization on Rural Consumer Wellbeing

 • Shilpa Gupta

పరిశోధన వ్యాసం

Basel Norms-at a Glance

 • Deepika Dhawan, Sushil Kumar Mehta

సమీక్షా వ్యాసం

Role of Telematics In Motor Insurance: A Way forward

 • Rajesh Verma, Stuti Gupta, Ajay Kumar Sharma, Vernika Sahni, Kunal Goyal

పరిశోధన వ్యాసం

A Study on Consumers attitude towards Online Grocery Shopping In Covid19 Pandemic

 • Ramkishen Yelamanchili, Bharati Wukadada, Aparna Jain, Poorvi Pathak

పరిశోధన వ్యాసం

Factors Affecting Telemedicine Healthcare Services Adoption during Covid-19 Pandemic: A Study In Indian Context

 • Nishit Kumar Srivastava, Utkal Khandelwal, Trilok Pratap Singh, Anurika Vaish

పరిశోధన వ్యాసం

The Theoretical Comparative Analysis on Digital Women Entrepreneurship

 • Prerna Katoch, Syeda Shazia Bukhari

పరిశోధన వ్యాసం

Covid-19: Challenges and Opportunities In Indian Tourism and Hospitality Sector

 • Kumar Ratnesh, Nimit Gupta, Kiran Bala and Shilpee Aggarwal