జర్నల్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ అకాడమీ ఫర్ కేస్ స్టడీస్

1532-5822

వాల్యూమ్ 28, సమస్య 5 (2022)

చిన్న వ్యాఖ్యానం

Manufacturing Primary Economic and Cause of the Great Recession

  • Pal Santoleri

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Understanding of Personal Learning and Learning Goals

  • Young Paik