జర్నల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్

1533-3604

వాల్యూమ్ 21, సమస్య 4 (2020)

పరిశోధన వ్యాసం

The Solar Power Situation Issues and Prospects in India

  • Himmat Singh Ratnoo, Rajesh Kumar

సంపాదకీయాలు

Wither Urban Economy

  • Himmat Singh Ratnoo

పరిశోధన వ్యాసం

Path Model on Student Self-Efficacy as Influenced by Parenting Practices, Classroom Learning Environment and Interpersonal Support

  • Eugenio S. Guhao, Ruby P. Cabalda, Carmelita B. Chavez, Evelyn P. Saludes

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of Competitiveness of Power Plants: Evidence From India

  • Himmat Singh Ratnoo, Santosh Kumar Dubey