అకాడమీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ లీడర్‌షిప్ జర్నల్

1528-2643

వాల్యూమ్ 25, సమస్య 5S (2021)

సంపాదకీయాలు

The Effects of Introducing Online Education Versus Classroom Learning

  • Kelvin Joy, University of Pennsylvania

చిన్న వ్యాఖ్యానం

Effective Teaching, Characteristics of Emotional Intelligence and Multicultural Education

  • Sebastian Fernandez, University of Florida

సంపాదకీయాలు

The Impact of Social Media on College Students During Covid-19 Pandemic

  • G.B. Larson, Southern Illinois University

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Gender And Leadership In Education System In Colleges And Schools

  • Brendon

సంపాదకీయాలు

Strengthening Instructional Management And Observation Systems

  • Jackson Andrea, Henderson State University