అకౌంటింగ్ మరియు ఫైనాన్షియల్ స్టడీస్ జర్నల్ అకాడమీ

1528-2635

వాల్యూమ్ 26, సమస్య 4 (2022)

పరిశోధన వ్యాసం

Does Accepting Risk Increase Profitability? Evidence across Industries in Vietnam

  • Hang Thi Thuy Dinh, Kim Thi Nguyen, Vi Thi Hoang Tran, Hien Thi Ho

పరిశోధన వ్యాసం

People Centered Organizational Culture in Response to Changes Caused by Covid-19 Pandemic

  • Kerwin Jose Chavez Vera, Africa Calanchez Urribarri

పరిశోధన వ్యాసం

Measuring Competition in the Microfinance Industry Using Panzar and Rosse Approach

  • Sanderson Abel, Pierre Le Roux, Tendai Maparara, Julius Mukarati, Rodwell Musiiwa

అసలు వ్యాసాలు

Holistic Analysis of the Relationship between Capital Structure and Stock Price of Consumer Staples

  • Michael Nana Owusu-Akomeah, Joseph Asare, Emmanuel Atta Kumah, Stephen Owusu Afriyie

పరిశోధన వ్యాసం

Sustainability Reporting and Financial Performance of Deposit Money Banks Listed on Nigerian Stock Exchange

  • Tomomewo, Amos Olafusi, Rojug bokan, Adebayo Olorunwa, Ajayi Adepoju Fedelix