ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ రీసెర్చ్ జర్నల్

1544-0230

వాల్యూమ్ 22, సమస్య 2 (2023)

పరిశోధన వ్యాసం

What makes the prophet to be a brand?

  • Aniqa Shahab

పరిశోధన వ్యాసం

Intellectual capital formation networks in the COVID-19 era

  • Francisco Espinoza Morales, Cruz García Lirios

పరిశోధన వ్యాసం

Governance of Socio-Political Volition

  • Francisco Espinoza Morales, Cruz García Lirios

పరిశోధన వ్యాసం

Good Governance in the framework of Responsible Innovation and Responsible Research

  • Sahar Babaei, Akbar Mohammadi