ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్

1939-4675

వాల్యూమ్ 26, సమస్య 2 (2022)

పరిశోధన వ్యాసం

Challenges and limitations of GIG economy and possible implications for education

  • Vlado Radic, Marija Markovic-Blagojevic, Mirjana Radovic-Markovic, Mirjana Stevanovic, Nikola Radic, Zorana Nikitovic

పరిశోధన వ్యాసం

The effect of financial literature, parents social economic and student lifestyle on students personal financial management

  • Ismail, Hyronimus Rowa, Noudy Tendean, Tun Huseno, Sri Hartati

పరిశోధన వ్యాసం

Established and new MSMES development with business incubation strategy

  • Samsiah Nelly, F. X. Suwarto, Niko Sudibjo, Rudy Pramono