జర్నల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్

1533-3604

వాల్యూమ్ 22, సమస్య 5 (2021)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Economic Impacts of Natural Disasters

  • Veronika K

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Factors Affecting the Change of Exchange Rate

  • Olivia John

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Financial Literacy and Stock Market

  • Arjetha M

పరిశోధన వ్యాసం

Determinants of Education-Job Vertical Mismatch in Urban Ghana

  • Prince Adjei and William Baah-Boateng

పరిశోధన వ్యాసం

Lag Selection and Stochastic Trends in Finite Samples

  • David Tufte