ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ రీసెర్చ్ జర్నల్

1544-0230

వాల్యూమ్ 20, సమస్య 4 (2021)

చిన్న వ్యాఖ్యానం

WORLD BUSINESS CULTURES AND PRICING STRATEGY

  • Baozhai Ai,

చిన్న కమ్యూనికేషన్

FOREIGN EXCHANGE TRADING

  • Luis Noah

సమీక్షా వ్యాసం

Assessing Factors Influencing on the web Consumers

  • Luis F. Rivera-Galicia

పరిశోధన వ్యాసం

COVID CHALLENGES OVER DEVELOPING WORLD: HOW DOES CULTURE AFFECT CRISIS MANAGEMENT

  • Yu-Feng L. Lee,Shammi Gandhi,Jim Fatoki