అకాడమీ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ స్టడీస్ జర్నల్

1528-2678

వాల్యూమ్ 14, సమస్య 2 (2010)