జర్నల్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ అకాడమీ ఫర్ కేస్ స్టడీస్

1532-5822

వాల్యూమ్ 23, సమస్య 3 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Case Study : Id Fresh Food: a Compliment to Healthy Homemade Cooking

  • Rizwana M., Padmalini Singh, Pallavi B.

కేసు నివేదికలు

Case Study: Birla Sun Life Asset Management Company - Harting a Unique Success Trajectory

  • Kaushik Roy, Sougata Ray

కేసు నివేదికలు

Case Study: Shodh-market Research For Economy Housing

  • Priyanka Shrivastava,Vasudevan Sundara Rajan, Ananthanarayan

పరిశోధన వ్యాసం

Case Study: Mucha Lucha! Building a Brand

  • Jason D Reese, Marlene C Kahla, Robert M Crocker

కేసు నివేదికలు

Case Study: FX Swaps to Hedge Foreign Currency Transaction Risk at Syracuse Chemical

  • Benjamin L Dow

కేసు నివేదికలు

Case Study: A Question of Low GPA

  • Devi Akella,