జర్నల్ ఆఫ్ మేనేజ్‌మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డెసిషన్ సైన్సెస్

1532-5806

వాల్యూమ్ 25, సమస్య 2 (2022)

పరిశోధన వ్యాసం

The role of non-governmental organisations (NGOs) for community development: way forward

  • Abiddin, N. Z., Ibrahim, I., & Abdul Aziz, S. A.

పరిశోధన వ్యాసం

Economic efficiency of beef cattle production in Thailand

  • Khunchaikarn, S., Mankeb, P., & Suwanmaneepong, S.